Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

06.07.2023r. – Zaproszenie do uczestnictwa w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym dot. wyłonienia oferenta, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,6280 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Szczawno-Zdrój, miejscowości Szczawno Zdrój, ul. Szczawieńska, jednostka ewidencyjna 022103_1 Szczawno-Zdrój, obręb ewidencyjny 0001 Szczawno-Zdrój

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” działając na zlecenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2020 r. poz. 1752), Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 r. poz. 2213), informuje że w dniu 7 września 2023 r. zakończyła prace komisja do spraw III przetargu ustnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 7 września 2023 r., mającego na celu wyłonienie oferenta, który nabędzie nieruchomość gruntową niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,6280 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Szczawno-Zdrój, miejscowości Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska, jednostka ewidencyjna 022103_1 Szczawno-Zdrój, obręb ewidencyjny 0001 Szczawno-Zdrój, będącą własnością Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, składającą się z działek gruntu:

nr  9/2 o powierzchni 1,3622 ha (grunty orne: RIIIa – 0,6356 ha, RIIIb – 0,1999 ha, RIVa – 0,5267 ha),
nr  10/9 o powierzchni 1,2658 ha (grunty orne RIVa – 0,0893 ha, łąki trwałe ŁIII – 1,1577 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp – 0,0188 ha), dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00059129/7, zwana dalej „Nieruchomością”.

W terminie do dnia 01.09.2023 r. wadium w wysokości 300.000,00 zł nie zostało wpłacone.

Na przetarg w dniu 07.09.2023 r. na godz. 1000 nie stawił się jakikolwiek oferent.

Komisja stwierdziła negatywny wynik trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Uchwałą nr 7995/23 z dnia 13.09.2023 r. Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. uznał, że trzeci przetarg ustny nieograniczony został zakończony wynikiem negatywnym.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. działając na zlecenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2023 r. poz.74), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z pózn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

zaprasza do uczestnictwa w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym mającym na celu wyłonienie oferenta, który nabędzie nieruchomość, opisaną poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 2,6280 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Szczawno-Zdrój, miejscowości Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska, jednostka ewidencyjna 022103_1 Szczawno-Zdrój, obręb ewidencyjny 0001 Szczawno-Zdrój, będąca własnością Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, składająca się z działek gruntu:
–              nr 9/2 o powierzchni 1,3622 ha (grunty orne: RIIIa – 0,6356 ha, RIIIb – 0,1999 ha, RIVa – 0,5267 ha),
–              nr 10/9  o powierzchni 1,2658 ha (grunty orne RIVa – 0,0893 ha, łąki trwałe ŁIII – 1,1577 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp – 0,0188 ha),

dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00059129/7

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku „Ogłoszenie o przetargu Szczawno_Zdrój 9_2 I 10_9”

  • Data ważności:07.09.2023
  • Osoba odpowiedzialna:

Metryczka

wytworzono: 06.07.2023 przez: Mariusz Grześkowiak
opublikowano: 06.07.2023, 08:46 przez:
zmodyfikowano: 13.09.2023, 13:23 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 120

Rejestr zmian

Wersja XML 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1